سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا مرندی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمد کرمانی – مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور
کامران تقی زاده – مدیر منطقه یک عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
مازیار حسین زاده – کارشناس شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

در یک تحقیق تجربی– تحلیلی به بررسی عملکرد راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک(MBBR) برای تصفیه مخلوطی از پساب های صنایع بالادستی نفت واقع در مناطق نفتخیز جنوب اقدام گردید. مهمترین هدف این تحقیق بررسی امکان دستیابی به پساب تصفیه شده مطابق با مقررات زیست محیطی و راندمان مناسب توسط کارکرد پایلوت راکتور MBBR می باشد. در این مطالعه از یک راکتور با حجم کل ۲۰۰ لیتر که حدود ۶۵% از حجم آن را مدیا با سطح ویژه بالا اشغال کرده بود استفاده گردید. ابتدا راکتور را با لجن فعال تصفیه خانه پساب شهری پیش راه اندازی نموده و بعد از گذشت ۲ماه از تشکیل بیوفیلم روی بسترهای متحرک، میکروارگانیسم ها با شرایط راکتور خو گرفته و کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک را در زمان ماندهای هیدرولیکی ۱۲ و ۱۸ ساعت با فاضلاب واقعی به دو حالت با جریان برگشتی لجن و بدون جریان برگشتی لجن بررسی شد. ، بازده حذف COD در زمان ماند ۱۲ ساعت بدون بازگشت لجن۸۳% و با جریان برگشتی لجن۸۸% و در زمان ماند ۱۸ ساعت بدون بازگشت لجن۹۱% و با جریان برگشتی لجن۹۶% بدست آمد. آنچه که در این تحقیق در خور توجه است، وجود نوسانات شدید در کیفیت پساب ورودی و راهبری راکتور در شرایطی که احتمال ورود مواد سمی به همراه پساب زیاد می باشد.