سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش محیط زیست و عضو باشگاه پژوهش
سید احمد عطائی – عضو هیات علمی بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرما
فرشته بختیاری – عضو هیات علمی بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرما
حسن هاشمی پور رفسنجانی – عضو هیات علمی بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

یکی از روش های بیولوژیکی تصفیه پساب استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی است. مزیت این روش نسبت به سایر روشها انعطاف پذیری بالا و هزینه کمتر است. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد این روش در تصفیه پساب صنایع پتروشیمی بوده است. بدین منظور، ۳ لیتر از پساب یک مجتمع پتروشیمی پس از خنثی سازی به یک راکتور ناپیوسته متوالی افزوده شد. حجم کاری راکتور ۲/۴ لیتر و حاوی ۲/۱ لیتر لجن فعال بود. راکتور طی سیکل های زمانی: پرکردن: ۱۵ دقیقه، واکنش: ۶ ساعت، ته نشینی: ۳۰ دقیقه و تخلیه: ۱۵ دقیقه مورد بهره برداری قرار گرفت. در طول زمان آزمایش خواص پساب تصفیه شده شامل COD، TS و TSS و پارامترهای pH، ORP و DO پایش شد. نتایج نشان داد که با تغییر شرایط و افزایش بار آلی شامل غلظتهای متفاوت COD برابر ۵۲۶۰، ۷۳۶۰ و ۱۲۸۲۰ میلی گرم بر لیتر، در ابتدا بازده راکتور کاهش یافت اما در مدت کوتاهی به حالت پایدار می رسید. حداقل بازده حذف COD، TSS,TS در راکتور به ترتیب ۶۴%,۵۰%، ۷۸% و حداکثر آن ۸۴%، ۶۷% و ۹۲ % بدست آمد.