سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خسروی – عضو هیات علمی گروه عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

درطراحی لرزه ا سازه ها تجزیه و تحلیل فرکانس از اهمیت بالایی برخوردار است با محاسبه فرکانس سازه می توان مقادیر ویژه را بدست آورد که درتعیین نوع رفتار سازه درزلزله از جمله تغییر مکانها تنشها و جریان برشی و … نقش مهمی را ایفا میکنددراین مقاله معادله حاکم بررفتا ردیوار برشی کوپل که با استفاده ازروش محیط پیوسته بدست آمده حل شده است سپس ارتعاش آزاد و اجباری دیوار برشی کوپل مورد بررسی قرارگرفته و رفتار هیسترزیس آن تحت بارگذاری رفت و برگشتی با استفاده ازتحلیل دینامیکی بدست آمده است درنهایت نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از مدلسازی توسط نرم افزار ABAQUS مقایسه شده است.