سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین خسروی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

درطراحی لرزه ای سازه ها تجزیه و تحلیل فرکانس از اهمیت بالایی برخودار است با محاسبه فرکانس سازه می توان مقادیر ویژه را بدست آورد که درتعیین نوع رفتار سازه درزلزله از جمله تغییر مکان ها تنشها جریان برشی و نقش مهمی ایفا می کند دراین مقاله معادله حاکم بررفتار دیوار برشی کوپل که با استفاده از روش محیط پیوسته بدست آمده حل شده است سپس ارتعاش آزاد و اجباری دیوار برشی کوپل مورد بررسی قرارگرفته و رفتار هیسترزیس آن تحت بارگذاری رفت و برگشتی با استفاده از تحلیل دینامیکی بدست آمده است درنهایت نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از مدلسازی توسط نرم افزار ABAQUS مقایسه شده است.