سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد پورشریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
پوریا حاجی کریمی – دانشجوی دکتری تخصصی راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پودر لاستیک به عنوان یکی از قدیمیترین، ارزانترین و متداولترین اصلاحکنندههای قیر در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد. این افزودنی رفتار دمای بالا و دمای پایین قیر را بهبود میبخشد. در این تحقیق، تأثیر اضافهشدن پودر لاستیک بر عملکرد دمای بالای قیر مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، قیر پایه به وسیله اضافه کردن ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد وزنی پودر لاستیک اصلاح شده است. سپس به منظور ارزیابی رفتار دمای بالای قیرهای اصلاحشده و مقایسه آن با رفتار دمای بالای قیر پایه پروتکل سوپرپیو مورد استفاده قرار گرفته است. به این صورت که آزمایش رئومتر برشی دینامیکی DSR در حالت جاروب فرکانسی در دماهای مختلف انجام شده و شاخص رفتار دمای بالای قیر بر اساس پروتکل سوپرپیو G*/sinδ محاسبه گردیده است. این شاخص مقاومت قیر در برابر شیارشدگی را منعکس میکند. با استفاده از مقایسه G*/sinδ قیرهای اصلاحشده و قیر پایه شاخص بهبود مقاومت در برابر شیارشدگی محاسبه شده است. محاسبات نشان میدهد که اضافه شدن پودر لاستیک تأثیر بسزایی در بهبود رفتار دمای بالای قیر دارد