سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – دانشجوی دکتری آبیاری وزهکشی
روح اله فتاحی – استادیار دانشگاه شهرکرد
سعید برومندنسب – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

گرفتگی قطره چکان ها ازمهمترین مشکلات پیشروی سامانههای آبیاری قطره ای میباشد فیلتراسیون درحقیقت یکی ازاجزای اصلی سامانه های ابیاری قطره ای برای جلوگیری ازگرفتگی قطره چکان ها است یک مجموعه فیلتراسیون اولیه که دریک سامانه ابیاری قطره ای بکاربرده میش ود شامل فیلترشن و فیلترتوری میباشد که علم شستشوی معکوس باید بصورت صحیح و به موقع انجام پذیرد برای بررسی مدیریت و نحوه اجرای دستگاه های تصفیه واحدهای کنترل مرکزی هشت سامانه آبیاری قطره ای اجرا شده درسطح کشور که ازنظر شرایط اب هوایی متفاوت بودند درنظرگرفته شد بادرنظر گرفتن کیفیت اب قبل و بعدازواحد کنترل مرکزی عملکرد دستگاه های تصفیه موجود و مشکلات و مدیریت بهره برداری آنها مورد ارزیابی قرارگرفت باتوجه به کیفیت آب ورودی و همچنین وجود استخرذخیره درمسیر انتقال برخی ازواحدها ضرورتی به استفاده ازهیدروسیکلون درآنها نبود زمان شستشو و تمیز کردن دستگاه های تصفیه براساس اصول و قواعد استاندارد اجرا نمی شد.