سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرخ السادات هالک – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی
آی هان رهبر سعادت – دانشجوی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

آلودگی هوا یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی درزندگی شهرنشینی امروز به خصوص درکشورهای درحال توسعه می باشد به نحوی که این مشکل همواره یکی از کانونهای توجه مسئولین شهری و زیست محیطی بوده است باوجود اینکه اغلب مردم بیشتر عمر خود را درمحیطهای بسته سپری می کنند ولی آلودگی هوا دراین محیط ها کمتر مورد توجه قرارگرفته است عوامل افزایش آلودگی هوا را میتوان درچنددهه اخیر با تراکم و نزدیکی بیش ازحد ساختمان ها عدم تهویه مناسب هوا به منظور جلوگیری از اسراف انرژی استفاده ازمواد مصنوعی و شیمیایی درساختمان مبلمان و وسایل شخصی استفاده ازحشره کش ها مواد شوینده تمیز کننده ها ضدعفونی کننده ها و تاثیرپذیری ازآلاینده های محیط شهری دانست به منظور کاهش این آلاینده ها درمحیطهای بسته دستگاهی طراحی و ساخته شده که با استفاده از فرایند تخلیه الکتریکی تولید یون منفی می نماید یونهای تولید شده که بخش عمده آنها را یونهای سوپراکسید تشکیل میدهد بطور متوسط عمر یدرحدود چنددقیقه دارند و پس ازانتشار درمحیط بسته به اجزا آلاینده می چسبند.