سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عمار حبیبی کندین – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
مریم کیهانی – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
پیام کمالی – دانشجوی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده:

در شرایط کنونی یکی از عوامل مهم در بالا بودن راندمان توزیع شبکه ها، عملکرد مطلوب سازه های آبگیر می باشد. از این رو برای اینکه توزیععادلانه ای در سرتاسر شبکه انجام گیرد، ابتدا بایستی از کارکرد صحیح و اصولی آبگیرها اطلاع پیدا کرده، و در صورت وجود مشکل در آبگیرها، به رفع آن اقدام کنیم. در این تحقیق عملکرد دریچه های نیرپیک در قسمتی از کانال لنگرود، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دریچه هاینیرپیک بدلیل فرسوده شدن زیاد، وضعیت نامناسب کانالها و عملکرد ضعیف سازه های تنظیم در برخی از نقاط، که حاصل مدیریت بهره برداری ونگهداری ضعیف توسط مسئولین امر، عدم تعمیرات به موقع و بی توجهی به خرابی ها بوده است.