سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرداد سرکشیکی – مهندسین مشاور طرح ماندگار آریا

چکیده:

یکی از تدابیر کنترلی جهت کاهش احتمال بروز تصادفات، استفاده از تجهیزات ایمنی در راهها به خصوص انواع حفاظهای ایمنی است. این حفاظها، در جلوگیری از سقوط وسائل نقلیه منحرف شده به پرتگاههایکنار جاده ها و از روی پلها و همچنین ممانعت از ورود آنها به جریان ترافیک جهت مخالف، کاربرد وسیعی دارند. حفاظهای ایمنی، انواع مختلفی به لحاظ خصوصیات ظاهری و مکانیکی داشته و در نتیجه رفتارمتفاوتی نیز در برخورد وسایل نقلیه با آنها از خود نشان میدهند. در این مقاله عملکرد و کارآیی سه نوع مختلف حفاظ مورد استفاده در آزادراههای کشور شامل نیوجرسی، گاردریل و کابلی با انجام مطالعه موردیبر روی دو محور آزادراهی تهران– ساوه و تهران- قم ارزیابی شده است. برای این منظور اطلاعات تصادفات در این دو محور در بازههای زمانی معینی از طریق پلیسراه استان تهران جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیلدقیق قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسیها نشان داد که حفاظهای صلب در میانگاههای کم عرض آزادراهها و بزرگراهها و در راههایی که درصد وسایل نقلیه سنگین در ترافیکعبوری زیاد باشد از عملکردایمنی مناسبتری نسبت به حفاظهای انعطافپذیر برخوردار هستند و در مقابل در شرایطی که فضای مناسب در میانگاه و یا کناره راه موجود باشد استفاده از گاردریل و حفاظ کابلی میتواند از شدت تصادفاتناشی از برخورد با حفاظ کاسته و عملکرد ایمنی مناسبتری را نشان دهد.