سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر بهروزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،
هادی بهادری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ارومیه
مسعود عامل سخی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ارومیه
فاطمه باقرزاده آلپاوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی تونل تیپAراه آهن توسط نرم افزارFLAC و تغییر شکهای ثبت شده در تونل ۸۵ راه آه ن، ابت دا مدل صحت سنجی شده است. سپس با بارگذاری زلزله میدان نزدیک و تغییر شکهای بدست آمده از این نوع بارگذاری عملکرد سیر و حرکت درآن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با ایجاد نواحی پلاستیک در اطراف تونل به میزان ۲۶ سانتیمتر در پایه تونل نسبت به حالت تغییر شکلیافته کنونی، سیر و حرکت غیر ممکن خواهد شد و چنانچه در دوره نوسان زلزله قطاری در داخل تونل در حال سیر باشد با تغییرعرض خط راه آهن به میزان ۳۵ + و ۶- میلیمتر، قطار از خط خارج خواهد شد.