سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیومرث مظاهری – دانشیار بخش مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس
رحمت رودی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوا – فضا، دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا انبارلویی – دانشجوی دوره دکتری مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در کار حاضر به بررسی روش بهبود شبکه بوسیله حساب تغییرات پرداخته می شود. از این روش ها خصوصا برای مرحله بهبود شبکه در دیدگاه لاگرانژی – اولری دلخواه، استفاده می شود. برای این منظور ابتدا تعمیم روش بهبود شبکه با استفاده ازمعادله لاپلاس به فرم حساب تغییراتی بررسی شده و سپس با استفاده از ایده بدست آمده، توابع هدف گوناگون جایگین هسته اصلی معادله لاپلاس شده است.از این توابع هدف برای اعمال خواسته های مختلفی بر روی شبکه، از افزایش کیفیت ههندسی تا حذف سلول های غیر منطفی استفاده شده است.