سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم کیهانی – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
عمار حبیبی کندبن – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
عاطفه پرورش ریزی – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
صلاح کوچک زاده – عضو هیئت علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

برخی مطالعات نشان می دهند که تغییر مدیریت و واگذاری بهره برداری شبکه های آبیاری به تشکل های آب بران و تعاونی ها، باعث بهبود توزیع آب به کشاورزان و رضایتمندی بیشتر آن ها می شود. هدف از این پژوهش بررسی مسائل کلی تعاونی آب بران و فواید تشکیل آن در شبکه آبیاری دشت قزوین به عنوان یکی از شبکه های بزرگ و قدیمی کشور است. بیشتر اطلاعات در این پژوهش با گفتگوی حضوری با مسئولان تعاونی ، کشاورزان و بازدید صحرایی از عملکرد آن ها در امر توزیع حاصل شده است. نتایج پایانی از انجام این پژوهش بیانگر این است که تعاونی آب بران دشت قزوین در صورتی می تواند به فعالیت خود در امر بهره برداری و توزیع آب ادامه دهد، که از نظر ساختار تشکیلاتی، تامین بودجه و پشتوانه حقوقی مورد تجدیدنظر قرار گیرد؛ زیرا مشکل اصلی این تعاونی ناتوان بودن در امر تامین هزینه ها، برای ارایه خدمات در امر توزیع آب به کشاورزان می باشد. اما رضایت نسبی کشاورزان از وضعیت تعاونی، حاکی از اثربخش بودن و الزام وجود آن است.