سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دامون شهبازتبار – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید فرخی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

تسهیم تقسیم فرکانس متعامدOFDM یک تکنیک مدولاسیون چندحامل است که برای پشتیبانی نرخ های داده بالا مورد استفاده قرارمیگیرد دراین نوع مدولاسیون از تبدیل فوریه به منظور برقراری تعامد بین زیرحامل ها استفاده م یشود به دلیل چندمسیره بودن کانال یک پیشوند چرخشی بزرگتر ازتاخیر فزونی کانالبه هرسمبل OFDM اضافه می گردد پیشوند چرخشی سبب حذف تداخل بین سمبلها میگردد پیشوند چرخشی اطلاعات مفیدی حمل نمی کند بنابراین بازدهی طیفی را کاهش میدهد OFDM مبتنی برتبدیل ویولت نیازی به پیشوند چرخشی ندارد ویولت ها هم درحوزه زمان وهم فرکانس دارای تمرکز مناسب طول محدود و تعامد هستند از این رو می توان از آنها به منظور تولید شکل موج مناسب برای انتقالروی کانال همراه با محوشدگی استفاده نمد دراینمقاله یک مقایسه بین تبدیل فوریه و تبدیل ویولت درسیستم های مبتنی برOFDM با هدف بهبود نرخ خطای بیت صورت گرفته است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که تبدیل ویولت عملکرد مناسبتری درمقایسه با تبدیل فوریه دارد.