سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیلوفر تابش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه شیراز
ناصر طالبی بیدختی – استاد دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز
هستی هاشمی نژاد – استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از روشهای تصفیه ی فاضلاب صنایع نساجی استفاده از تالاب های مصنوعی می باشد. این فاضلاب ها عمدتا حاوی مقادیر بالای COD ،کدورت، رنگ و غیره هستند. در این تحقیق عملکرد تالاب های مصنوعی با جریان زیرسطحی افقی در حذف COD و کدورت از فاضلاب نساجی که به صورت مصنوعی تهیه شده بود در چهار زمان ماند ۲،۳،۵ و ۱ روز در مقیاس آزمایشگاهی)پایلوت( مورد ارزیابی قرار گرفت. در این طرح از سه پایلوت هرکدام با ابعاد۱/۵×۰/۵×۰/۵ متر، یکی به عنوان شاهد)فاقد گیاه( و دو تای دیگر حاوی ۲۵ % و ۰۰ % پوشش گیاهی، پوشیده از گیاه Pampas grass استفاده شد. بیش ترین درصد حذف COD زمان ماند ۵ روز برابر ۰۰۸۶% ۶۵/۵% و بیش ترین درصد حذف کدورت در همین زمان ماند و برابر ۷۰%و۷۲/۵% و ۸۵ % به ترتیب برای پایلوت ۲۵%و۸۰%پوشش گیاهی و پایلوت شاهد بوده است.