سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز حاتمی بهمن بیگلو – کارشناسی ارشد عمران آب
ایوب ترکیان –
سونا حاتمی بهمن بیگلو –
پویان حاتمی بهمن بیگلو –

چکیده:

باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت و تشدید بحران کمبود آب نیاز به سیستمهای تصفیه پیشرفته فاضلاب با کیفیت خروجی بالا جانمایی کوچکتر امکان توسعه ظرفیت بارگذاری و درنهایت دارای توجیه اقتصادی بیش از پیش احساس می شود دراین راستا سیستم بیوراکتور غشایی MBR که بسیاری از ویژگیها فوق را دارا می باشد دراین تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق از پایلوت تصفیه شامل راکتور هوای با حجم مفید ۲۰ و ۱۲ لیتر استفاده شده که درآن غشا غوطه ورالیاف توخالی نصب گشته است برای راهبری پایلوت فاضلابی مصنوعی مشابه با شرایط فاضلاب شهری به کار رفته است فاضلاب سنتتیک مورد استفاده مخلوطی از شکر گلوکز استات سدیم نشاسته شیرخشک و برخی نمک ها به عنوان منبع مغذی بودها ست درتحقیق انجام شده درصد حذف پارامتر COD نسبت به زمان مورد بررسی قرارگرفت