سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن بنائی قهفرخی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
محمد رضا قطبی راوندی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مهربان صادقی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
علی طهماسبی – کارشناس بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

مقدمه:آلودگی هوا تنها بصورت یک مشکل منطقه ای مطرح نیست به همین دلیل کاهش اثرات جهانی آلودگی هوا در تعهد همه کشور ها قرار دارد.گرد و غبار به عنوان یک خطر عمده شغلی در صنایع و معادن مطرح بوده از جمله مهم ترین صنایعی که کارگران در آن به دلیل ماهیت کاری در مواجهه با گرد و غبار سمی حاوی سیلیس آزاد قرار دارند کارخانه های سیمان می باشند که این گرد و غبار عامل اصلی بیماریهای ریوی شغلی در دنیا محسوب می شود.این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد بگ فیلتر والکتروفیلتر در کنترل ذرات سیلیس هوای محیط های صنعتی درسال ۱۳۸۹ در کارخانه سیمان سپاهان اصفهان انجام گرفت.