سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صیاحی – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشت آزادگان
امیر اسکندری – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

یکی از روشهای وصول خودکفایی اجرای برنامه حفاظت آب و خاک و مدیریت کنترل رسوب حوضه های آبخیزمی باشد. حوضه آبخیز خائیز واقع در شهرستان بهبهان یکی از زیرحوضه های آبخیز بسیار مهم این شهرستانمی باشدکه در فصول بارندگی سیلاب ایجاد شده موجب فرسایش اراضی منطقه و انتقال رسوبات فراوان به پایین دست می گردد. در این خصوص برای کنترل سیلاب و رسوب اقدام به احداث بندهای گابیونی شده است.بابررسی های انجام شده راندمان کنترل رسوب ۵۲ درصد برآورد گردید که بیشترین مقدار آن مربوط به پارسل B و کمترین مقدارآن مربوط به پارسل های C و D می باشد.