سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا افراسیابی گرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرحند
علیرضا پورخباز –
مهدی هاشمی مقدم –
فرخنده احراری –

چکیده:

فاضلاب یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند که باید آن ها را به طریق بهداشتی جمع آوری، تصفیه و مجدداً به گردش آب در طبیعت برگرداند. برکه های تثبیت فاضلاب یکی از چندین روش معمول تصفیه فاضلاب خصوصاً در مناطق گرمسیر می باشد، نظر به اینکه در برکه های بی هوازی به علت فعالیت های شدید باکتری های بی هوازی سولفید هیدروژن به میزان زیاد تولید می شود لذا به منظور کاهش بو و نیز بالا بردن راندمان فاضلاب، ۳۰ درصد از فاضلاب خروجی برکه تکمیلی به برکه بی هوازی برگشت داده شد. سیستم برگشت فاضلاب از بهمن ۸۸ تا فروردین ۸۹ به کارگرفته شد.این روش میزان BOD، TSS، COD، TDS را کاهش و میزان DO را افزایش داد