سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ضیائی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد منفرد – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برشگرهایAC گونه ای از مبدل های ACهستند که اصولی همانند برشگرهای DC داشته و ب هطور مشابه به سه دسته کاهنده، افزاینده و کاهنده-افزاینده تقسیم می شوند. همانطور که میدانیم در برشگرACکاهنده افزاینده مرسوم، پلاریته ولتاژ خروجی معکوس ولتاژورودی است. با این وجود، با معرفی گونه ای جدید از برشگرها تحت عنوان برشگرACکاهنده -افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی مشکل فوق مرتفع شد. اما از آنجایی که بنا به دلایل متعدد، بروز اغتشاشاتی همچون کاهش ۱ یا افزایش ناگهانی ۲ ولتاژ ورودی در سیستم های قدرت اجتناب ناپذیر است، و با توجه به انتقال مستقیم ایناغتشاشات به خروجی و بنابراین کاهش کیفیت توان ارائه شده به مصرف کننده، در این مقاله، سیستم کنترل حلقه بسته ای به منظور حذف این اثرات در ولتاژ خروجی طراحی شده است. هم چنین، در ادامه مقاله به منظور کاهش تلفات کلیدزنی، به بررسی عملکرد برشگر جدیدتغییر پلاریته ولتاژ ورودی مشکل فوق مرتفع شد. اما از آنجایی که بنا به دلایل متعدد، بروز اغتشاشاتی همچونکاهش ۱ یا افزایش ناگهانی ۲ ولتاژ ورودی در سیستم های قدرت اجتناب ناپذیر است، و با توجه به انتقال مستقیم این اغتشاشات به خروجی و بنابراین کاهش کیفیت توان ارائه شده به مصرف کننده، در این مقاله، سیستم کنترل حلقهبسته ای به منظور حذف این اثرات در ولتاژ خروجی طراحی شده است. هم چنین، در ادامه مقاله به منظور کاهش تلفات کلیدزنی، به بررسی عملکرد برشگر جدیدACدر بازه های مجزا پرداخته شده است؛ به گونه ای که در هر بازه، تنها از نصف تعداد کلیدهای به کار رفته در مدار استفاده می شود