سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعادل عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیداکبر جوادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
قاسم اسدیان – عضو هیئت علمی موسسه آموزشی علمی کاربردی شهید مدنی جهاد کشاورزی

چکیده:

گراس ها دارای جنسها و گونه های متنوعی بوده و دارای ۴۵۰جنس و ۶۰۰۰ گونه می باشد دراین تحقیق گونه Agropyron cristatum با ۱۲ اکسشن مورد بررسی قرارگرفت این گونه مربوط به زیرتیره فستوکوئیده است و ازنظر تولید علوفه درمراتع دارای اهمیت بسیارزیادی می باشد این تحقیق درایستگاه اکباتان بامختصات جغرافیایی طول شمالی و عرض شرقی متر ارتفاع ازسطح دریا بصورت دیم دریک قطعه زمین فاقد شیب درقالب طرح اماری بلوکهای کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید صفت مورد بررسی عملکرد علوفه این گیاه بود داده ها درمحیط EXCEL وارد و پس از ازمون نرمال بودن داده ها با استفاده ازنرم افزار های SPSS 17.1 ا , SAS9.1 مورد تجزیه و تحلیل و با استفاده ازازمون چنددامنه ای دانکن میانگین ها مورد مقایسه قرارگرفت