سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود مرادیان – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
زهرا اصلانیان – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
وحید نوری – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

یکی از روش های متداول برای شبیه سازی بتن در معرض اسید سولفوریک، قرار دادن نمونه بتن در محلول اسید سولفوریک قوی تر نسبت به محیط واقعی اسیدی می باشد. در این تحقیق نمونه های مکعبی با ابعاد ۱۰ سانتیمتر حاوی پوزولان های زئولیت و دوده سیلیس و همچنین نمونه های شاهد، در محلول اسید سولفوریک با pH=1 قرار گرفتند. با توجه به مقاومت بهتر بتن های ساخته شده با سنگدانه های آهکی، این نوع سنگدانه برای ساخت نمونه ها مورد استفاده قرار گرفت و برای ثابت نگاه داشتن pH، به صورت روزانه به میزان موردنیاز، به محلول اسید اضافه شده تا pH آن به یک کاهش یابد. نمونه ها در فواصل زمانی مختلف توزین شده و میزان افت وزن آ نها اندازه گیری شده است، همچنین پس از ۹۰ روز قرارگیری نمونه ها در محلول اسید، میزان سولفات آن ها در عمق های مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بتن های حاوی پوزولان عملکرد به مراتب بهتری نسبت به بتن شاهد نشان دادند.