سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس سیوندی پور – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله
مجتبی عزیزی زاده – دانشجوی مهندسی شیمی

چکیده:

نیروگاه های هسته ای حدود ۱۷ درصد برق جهان را تامینمی کنند برخی کشورها برای تولید نیروی الکتریکی خود وابستگی بیشتری به انرژی هسته ای دارند یک نیروگاه هسته ای بسیار شبیه به یک نیروگاه سوخت فسیلی تولید کننده انرژی الکتریکی است و تنها تفاوتی دارد منبع گرمایی تولید بخار است این وظیفه درنیروگاه هسته ای برعهده راکتور هسته ای است درزلزله سال ۲۰۱۱ ژاپن بیشترین آسیب به نیروگاه هیا هسته این کشور وارد گردید دراین زلزله حداقل سه راکتور هسته ای ناشی از نشت گاز هیدروژن منفجر شدند چند روز بعد ازانفجار تا شعاع ۲۰ کیلومتری از نیروگاه هسته ای شماره ۱ فوکوشیما و تا شعاع ۱۰ کیلومتری از نیروگاه هسته ای شماره ۲ فوکوشیما تخلیه شد دراین مقاله عملکرد ایمنی نیروگاه های اتمی بررسی شدهاست.