سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب ربانی – کارشناسی ارشد سازه
علیرضا آجودانیان – کارشناسی ارشد سازه
محسن اعتمادی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی رهگذر – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

خطوط ریلی که عمدتا به موازات سطح زمین و با طول زیادتر درمقایسه با عرض احداث میگردند دارای وجه تمایزی نسبت به سایرسازه ها دربرابر خطر زلزله می باشند درحدود ۷۳ درصد شبکه خطوط ریلی کشور از مناطقی با خطروقوع زلزله بالا عبور می نماینددراین تحقیق سعی برآن شده تا انواع خطوط ریلی کشور باتراورسهای بتنی تحت اثرزلزله بررسی گردد خطوط ریلی مورد بررسی شامل انواع ریل R-50,U-33,UIC-60 می باشد بدین منظور و با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ANSYS12 و با استفاده ازتئوری تیر برروی بستر ارتجاعی جرم و فنر این خطوط مدلسازی و تحلیل دینامیکی گردیدند. با توجه به نوع آنالیز دینامیکی ازیک شتابنگاشت مبنا که برای این تحقیق شتابنگاشت زلزله ناغان می باشد استفاده شده است.