سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسلم بهلول – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه گلستان
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه گلستان

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جستجو الگو مساله بهینه سازی بهره برداری از سیستمهایچندمخزنی که با استفاده از روندهای مانند برنامه نویسی پویا برنامه نویسی غیرخطی و الگوریتم های فراکاوشی قابل انجام است و به علت اینکه بهره برداری از یک سیستم چندمخزنه که دران مجموعه مخازن مانند زنجیره ای به هم پیوسته عمل می کند پیچیده می باشد با توسعه یک کدکه درمحیط برنامه نویسی نرم افزار متلب انجام شده است درجهت حداقل نمودن کمبود سالانه و حداکثر کردن اعتماد پذیری سیستم یک تابع هدف مناسب طراحی شده است این رویه که یک مساله بهینه سازی با متغیرهای طراحی پیوسته و چندین قید می باشد از مسائل بهینه س ازی با درجه غیرخطی بالا می باشد بعنوان مطالعه موردی از داده های سدهای بوستانی گلستان ۲ گلستان و وشمگیر استفاده شده است