سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی امینی زاده – مدرس موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور
جواد امینی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مدیریت و کنترل ترافیک از زمانی که بشر اولین چرخ را به ارابه وصل نمود به عنوان یک موضوع مطرح شد . اهمیت و پیچیدگی این امر تا به امروز همواره افزایش پیدا کرده است زیرا با گذشت زمان انسان سعی کرده است از وسیله نقلیه به عنوان ابزاری سودمند و کارا برای استمرار بخشیدن به فعالیتها و از همه مهمتر سرعت دادن آنها بهره جسته و در نتیجه در وقت و زمان صرفه جویی نماید. در این تحقیق سعی بر این است که نقش خودروهای جستجوگر ۱(کاووش گر) را در جمع آوری اطلاعات ترافیکی معابر و نواحی شهری و همچنین عملکرد آنها در بهبود کنترل ترافیک به عنوان یکی از ابزارهای سیستم حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد . و گستره اطلاعاتی قابل برداشت این خودروها و مزیت آنها بیان شود