سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد اسعدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
احسان اسماعیلی –
احمد پسندیده فرد – استادیار مرکز آموزش عالی شهیدمهاجر اصفهان

چکیده:

باتوجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح انرژی درجهان دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود باوجود تمامی این مشکلات برای رسیدن به توسعه صنعتی و رفاه صنعتی بیشتر نیازمند انرژی می باشیم که میتوان آن را با استفاده از استخرهای خورشیدی تامین نمود استخرهای خورشیدی ازجمله موضوعات جدید تولید انرژی می باشد و میتوان از این سیستم ها برای تامین انرژی مورد نیاز صنعت ازطریق ذخیره سازی انرژی رایگان خورشید درآب استخراج استفاده نمود کهدراین مقاله ابتدا به شرح دریاچه خورشیدی تاریخچه آن دامنه تحقیقات پیشین موارد کاربردی و سپس به دست یافته های تجربی جالبی که درطی آزمایشات انجام شده بدست آمده پرداخته شده است.