سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه برجسته عسکری – کارشناس ارشد بهداشت محیط
قربان عسکری – دکتری بهداشت محیط
علیرضا رحمانی – دکتری بهداشت محیط
محمدتقی صمدی – دکتری بهداشت محیط

چکیده:

فنل ها ترکیبات آلی حلقوی و بسیار سمی بوده که در پساب برخی صنایع حضور دارند اخیرا فرایند ازن زنی کاتالیستی به دلیل توانایی اکسیداسیون و کارایی بالاتر نسبت به ازن زنی متداول در تجزیه ترکیبات آلی مورد توجه قرارگرفته است ابتدا پامیس و زئولیت مورد استفاده با سولفات مس اصلاح گردید آزمایشات ازن زنی کاتالیستی حذف فنل به منظور بررسی پارامترهای PH و زمان تماس غلظت اولیه فنل دوز کاتالیزور میزان تجزیه پذیری COD و حضور رباینده رادیکال در یک راکتور نیمه منقطع صورت گرفت مشخصات پامیس و زئولیت با استفاده از تکنیکهای SEM,XRF مجهز به EDX تعیین شد. درفرایند ازن زنی کاتالیزوری با افزایش PH دوز کاتالیزور و زمان تماس کارایی حذففنل افزایش و با افزایش غلظت اولیه فنل کارایی حذف کاهش می یابد همچنین حضور رباینده رادیکال در فرایند ازن زنی کاتالیستی نسبت به فرایند ازن زنی متداول تاثیر بسیار کمی در کارایی حذف داشت میزان تجزیه پذیری فنل در هر دو فرایند ازن زنی کاتالیستس به مراتب بالاتر از ازن زنی ساده تعیین شد. از زنی کاتالیستی با هر دو کاتالیست در مقایسه با ازن زنی متداول کارایی بالاتری را در حذف فنل از خود نشان داد نتایج نشان داد پامیس اصلاح شده کارایی بالاتری نسبت به زئولیت اصلاح شده در حذف فنل دارا می باشد همچنین توجه به PH محلول به عنوان یک فاکتور کلیدی ضروری می باشد.