سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد امیری – سازمان آب و برق خوزستان ایران
بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان ایران

چکیده:

بازار خدمات جانبی به عنوان بخش مکمل بازار برق ازسال ۱۳۸۵ با تدوین آیین نامه ،شروع به کار کرد.بخش اصلی این بازار مربوط به کنترل فرکانس و کنترل ولتاژ می باشد و به وسیله سیستم جوینت کنترل در کل نیروگاههای آبی تقسیم گردید. در این میان نیروگاه کرخه علیرغم خشکسالی شدید سالهای ۸۷ و ۸۸ که باعث کاهش تراز و خروج نیروگاه از مدار گردید، اقدام به تولید انرژی راکتیو به صورت بی بار و شرکت در کنترل ولتاژ نمود .در بازه زمانی مورد نظر هیچ درآمدی به نیروگاه تعلق نگرفت و در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ که نیروگاه وارد مدار گردید، نیروگاه علاوه بر شرکت در بازارتولید اکتیو، همچنان به کنترل ولتاژ پرداخت .میزان درآمد درنظر گرفته شده که بر اساس آیین نامه خدمات جانبی تعیین گردید ،در مقایسه با خسارت وارد شده فنی به واحدها ، ناچیز بوده است.خسارات وارد شده منجر به دو برابر شدن هزینه تعمیرات گردید.