سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر بهرویان – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
الهام علی محمدی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در یک قاب بتن آرمه ظرفیت باربری و شکل پذیری قاب به مقدار زیادی وابسته بجزئیات آرماتور گذاری اتصالاتی است که تیرها و ستون ها را به هم متصل می سازند در طراحی سازه های بتنی اغلب بیشترین توجه به محاسبه مقاومت المان های سازه ای از قبیل تیرها ستون ها و دالها معطوف می شود در حالیکه اتصالات غالبا جزو آسیب پذیر ترین نواحی یک سیستم سازه های بتنی هستند مشاهدات انجام شده بعد از زلزله ها بارهای تصادفی و نتایج کارهای آزمایشگاهی نشان داده اند که معمولا شکست در اتصالات دلیل اصلی خرابی سازه های بتنی میب اشد از طرفی این آزمایشات برروی جزئیات موسوم اتصالات نشان داده اند که پاره ای از این جزئیات تنها ۳۰ درصد مقاومت لازم برای اتصال را تدارک می بینند لذا برای بهینه سازی عملکرد اتصالات استفاده از ماهیچه ی توانددر افزایش مقاومت برشی و پایداری سازه بسیار موثر باشد دراین تحقیق برای بررسی عملکرد اتصالات ماهیچه ای بتنی سازه های ۳ بعدی ۵و۱۵ و ۱۰ و ۲۰ طبقه درنرم افزار SAP2000-V14 مدلسازی شده اند.