سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرمین مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه،دانشگاه صنعتی شاهرود
رامین باقرزاده – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
علی کیهانی – استادیار دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه صنعتی شاهرود
علی رضا طبرسا – استادیار دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه گلستان

چکیده:

درکشورهای لرزه خیز با توجه به خسارت های ناشی از زمین لرزه و مطالعه و بررسی ساختمان های آسیب دیده از بارهای متناوب مشاهده میشود که اتصالات ضعیف ترین و آسیب پذیرترین قسمت ساختمان درسازه های بتنی است از این رو درکشورهای لرزه خیز برای پیشگیری از خسارات آزمایشات زیادی روی رفتار و عملکرد اتصالات بتنی و جزئیات آنها انجام شده است دراین مقاله به بررسی چندنوع اتصال شکل پذیرتیر به ستون مقاوم لرزه ای پرداخته شدها ست و با استفاده از نتایج حاصله و مقایسه آنها عملکرد اتصالات مورد بررسی قرارداده شده است درآزمایشهای صورت گرفته توسط محققین برروی این نوع اتصالات عملکرد آنها ازنقطه نظر شکل پذیری و مقاومت تحت بارگذاری چرخه ای از نوع زلزله مورد بررسی قرارگرفته است.