سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران
مجید خرمی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
هدایت الله مطهر –
مسعود خرمی –

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی با استفاده ازتحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی افزایشی IDA پرداخته می شود با مدلسازی ۳ قاب خمشی ۵و۱۰و۱۵طبقه فولادی با شکل پذیری ویژه براساس مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۰ طراحی شده و کنترل مربوط به این قابها براساس آیین نامه طراحی لرزه ای ۲۸۰۰ صورت گرفته است تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی افزایشی با استفاده از ۱۵ شتابنگاشت انجام و بازتاب سازه مورد ارزیابی قرارگرفته است براساس دستورالعمل FEMA350 احتمال سالیانه افزایش میزان نیاز از میزان ظرفیت موردانتظار با توجه به عدم قطعیت ها درسطوح عملکرد آستانه فروریزش و بهره برداری بی وقفه محاسبه شده اند همچنین مقادیر آستانه خرابی های متوسط زیاد و کامل درسطح طراحی بالای آیین نامه High-code براساس آیین نامه HASUA ازنمودارهای IDA استخراج و احتمال تجاوز از آستانه خرابیهای مشخص شده درقالب منحنیهای شکنندگی fragility curves ارایه ششده است.