سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید عیسی پور – مدیر پروژه راهنمای خودکارسازی شبکه های ابیاری شرکت مهندسین مشاور یکم
علی اصغر منتظر – دانشیار گروه مهندسی ابیاری و زهکشی

چکیده:

اتوماسیون شبکه های ابیاری بعنوان یکی از کاراترین رویکردهای ارتقای سطح کیفی و کمی عملکرد این سیستم هاو در نتیجه بهبود الگوی مصرف آب دراین بخش شناخته می شود دراین تحقیق الگوریتم کنترل پس خورد تناسبی – انتگرالی با دی کوپلینگ در جهت پایین دست برای کانال اصلی غرب شبکه ابیاری دز طراحی و عملکرد آن در بهبود شرایط بهره برداری کانال ارزیابی گردید به منظور طراحی و اجرای الگوریتم کنترل از مدل هیدرودینامیک سوبک در تلفیق با نرم افزار مت لب استفاده شد ارزیابی الگوریتم با استفاده از شاخصهای ماکزیمم قدر مطلق خطا انتگرال قدر مطلق بزرگی خطا و خطای برگشت به حالت ماندگار برای نتایج شبیه سازی گزینه بهره برداری واقعی کانال در طول یک دوره یک ماهه که بیشترین تغییرات در شرایط بهره برداری سالانه کانال بوقوع می پیوندد انجام شد. نتایج نشان داد که الگوریتم کنترل طراحی شده از پتانسیل قابل توجهی در کنترل جریان و استهلاک اغتشاشات سازه ای و هیدرولیکی ناشی از بهره برداریکانال برخوردا ر بوده و می تواند بعنوان الگوریتم کنترل کارا در خودکار سازی و بهبود فرآیند تنظیم و مدیریت آبیاری کانال مورد مطالعه استفاده شود.