سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

احمد جعفری صمیمی – استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
علی صالحی – دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی پویایی مزیت نسبی ارزش افزوده نیروی انتظامی در طول برنامه های سوم و چهارم توسعه است. در این مقاله بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای منطقه ای استان ها که در سظال ۱۳۹۱ توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش خدمات نیروی انتظامی در استان های کشور و مقایسه وضعیت بین استان ها پرداخته می شود. در این تحقیق با توجه به سهم ارزش افزوده خدمات نیروی انتظامی در محصول ناخالص داخلی استان ها در طول برنامه سوم و چهارم توسعه و محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار (RCA) و قرینه (SRCA)، وضعیت استان های کشور از لحاظ مزیت نسبی گسترش خدمات نیرو انتظامی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از روش داده های تبلویی (Panel data)و یک رگرسیون ابتکاری پایداری مزیت نسبی در برنامه چهارم را نسبت به برنامه سوم می سنجیم، نتایج نشان می دهد که بترتیب استان های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و خراسان جنوبی در برنامه سوم و چهارم توسعه دارای بالاترین مزیت های نسبی ارزش افزوده ای نیروی انتظامی بوده اند. همچنین برآورد ها پایداری مزیت نسبی در برنامه چهارم را تأئید نمی کنند.