سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
محمود شفاعی بجستان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تلاقی رودخانه ها از اجزاء مهم مورفولوژیکی در سیستم های رودخانه ای بوده که اخیراَ مطالعه ی آن مورد توجه بسیاری از مهندسان هیدرولیک رسوب و همچنین مهندسان محیط زیست قرار گرفته ست. این مکان به عنوان ناحیه ای با اغتشاش بالا و حرکت سه بعدی جریان شناخته شده است. تغییر در مقدار و جهت سرعت، مقدار دبی جریان و دبی رسوب، موجب می شود پدیده هایی چون فرسایش عمیق در بستر، فرسایش سواحل و رسوبگذاری در سواحل ورسوبگذاری در پایین دست محل تلاقی رودخانه ها رخ دهد و باعث ایجاد مشکلاتی از جمله خسارت به ابنیه ی مجاور، مشکلات کشتیرانی، دفن شدن دستگاه مکش ایستگاه های پمپاژ، کم شدن مقطع عبوری جریان در قسمترسوبگذاری شده و آبگرفتگی زمین های اطراف و مهمتر از همه باعث تغییر مورفولوژی رودخانه ها می شود. از این رو،جهت جلوگیری و کنترل این مشکلات در گذشته تمهیداتی از جمله ریپ رپ، استفاده از صفحات مستغرق در تلاقی، استفاده از گردشدگی لبه ی تلاقی صورت گرفته است و در این تحقیق، طوقه به عنوان مانعی بر فرسایش مورد بررسی قرار گرفته است.