سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد تهران مرکز
عیسی شوش پاشا – استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

شناخت دقیق و اصولی از مبانی ظرفیت باربری در مهندسی ژئوتکنیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین راستا برای ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک تک لایه ای اصول و مکانیسم گسیختگی مشخصی توسط محققان بیان شده است در حالیکه برای مبانی ظرفیت باربری در خاک لایه بندی شده فقط چندحالت خاص مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است لذا دراین تحقیق سعی شده است تا با طرح مدلی ا زساختار خاک ظرفیت باربری پی نواری مستقر بر ماسه لایه بندی شده طبق روشهای ترزاقی و هانسن به ا زای محدوده مختلف از سطوح گسیختگی مورد بررسی قرارگیرد. مطالعات انجام شده نشان میدهد ظرفیت باربری به ازای حالت های مختلف از ضخامت خاک لایه بندی شده که براساس عمق گوه گسیختگی و عمق مارپیچ لگاریتمی از روش هانسن به دست می آید تقریبا یکسان می باشد.