سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم صدریان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

وضعیت رودخانه هم ازلحاظ هیدرولیکی و هم ازلحاظ مورفولوژی تاثیر فراوانی برطراحی و جانمایی پل دارد ازجمله تاثیرات مهم جریان رودخانه برپل آبشستگی پایه پل م یباشد دراین مقاله به بررسی آبشستگی پایه پل باتمرکز به شکل پایه درسه حالت یک دایره ای مستطیلی و تیز و همچنین تعدادی از عوامل هیدرولیکی جریان دراطراف پایه پل بوسیله مدل عددی HEC_ RAS پرداخته شدها ست