سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسیه دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ش
ناهید اسماعیلی قیوم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ش

چکیده:

در این پژوهش به منظور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش عمر ماندگاری آنها به بررسی افزایش عمرماندگاری میوه هلو با روش های مرسوم انبارداری پرداخته شد. به طوری که چهار تیمار از نوع هلو زعفرانی(شهرکرد) در نظر گرفته شد. و هر تیمار در ۱۰ تکرار انجام گرفت. یکی از تیمارها را به عنوان تیمار شاهد و سه تیمار دیگر را تحت سه شرایط انبارداری متفاوت با رطوبت و دمای یکسان قرار دادیم. در تیمار اول میوه هلو با لایه ای از پارافین پوشش داده شد و در تیمار دوم میوه ها را در پوششی از سلفون بدون نفوذ هوا به منظور بررسی شرایط اتمسفر اصلاح شده قرار دادیم و میوه ها در تیمار سوم در پوششی از کاغذ و پوشال قرار داده شد. سپس نمونه ها را در قفسه های خشک و در دمای ۴-۱۰ درجه سانتیگراد و رطوبت ۵۰ درصد نگهداری نموده و در مدت زمان ۲۵ روز (طول دوره انبارداری) به طور مرتب توزین شد. نتایج حاصل نشان داد که میوه ها در تیمار دوم شرایط بهتری را از لحاظ کمی وکیفی دارا می باشند و حداکثر دوره نگهداری برای این میوه ۲۰ روز پیشنهاد گردید. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند برای افزایش عمر نگهداری میوه هلو با حفظ کیفیت آن به منظور انبارداری و صادرات آن استفاده شود