سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید امینی – استادیار دانشگاه کاشان
علیرضا بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
حسین پاک طینت – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
علیرضا فدائی تهرانی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از ارتعاش درفرایند سوراخکاری یکی از فناوری جدید و پیشرفته درفرایند سوراخکاری می باشد استفاده از این روش امکان سوراخکاری مواد مختلف و به خصوص مواد سخت برش را فراهم می سازد دراین تحقیق ابتدا آماده سازی فرایند سوراخکاری ارتعاشی چرخشی که درآن مته همزمان با دوران ارتعاش محوری می کند انجام میگیرد ارتعاش اعمال شده به ابزار توسط ترانسدیوسراولتراسونیک با فرکانس ۲۰kHz و ژنراتور اولتراسونیک MPI با توان KW 3 ایجاد شد که دامنه ارتعاش در حد چند میکرون می باشد ابزار سوراخکاری شامل مته به قطر ۵ میلی متر و قطعه کارشامل آلومینیوم ۲۰۲۴-T6 می باشد آزمایشهای اولیه برروی این ماده انجام و تاثیر فرایند سوراخکاری ارتعاشی برنیروی ماشین کاری و عم رابزار مشخص و نتایج آن با سوراخکاری معمولی مقایسه گردید نتایج ازمایش نشان داد که نیروی محوری در سوراخکاری ارتعاشی کاهش و عمر ابزار دراستفاده از این فرایند افزایش می یابد.