سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد علی متفکر آزاد – استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
لیلا غلامی حیدریانی – کارشناس ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده:

وابستگی روزافزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی، باعث شده است که انرژی به عنوان یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی گردیده و در کارکرد بخشهای مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا کند. در این مقاله تلاش شده است تا رابطه علّی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل ایران طی سال های ۱۳۴۶-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی رابطه – علّی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل از آزمون علیت گرانجر و برای بررسی پایایی متغیرها از روش ریشه واحد استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که یکعلیت از رشد اقتصادی به مصرف انرژی در بخشحمل و نقل وجود دارد در حالی که مصرف انرژی علیت رشد اقتصادی در بخشحمل و نقل نمی باشد.