سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیژن عربلو – کارشناس ارشد استخراج معدن
مسعود منجزی – دکترای استخراج معدن
داریوش کاه آهنگران – دکترای استخراج معدن

چکیده:

مسئله گیرکردن لوله های حفاری در ه های جهت دار، اصولاً به علت عوارض طبیعی یا کاربردنامناسب تجهیزات و وسائل مرتبط به حفر چاه، بروز م ینماید؛ همچنین وجود سه زون با فشارهای مختلف ار طول مسیر حفاری باعث تغییر در پارامتر های آن می گردند که همین تغییر پارامتر ها گاهاًمیتوانند باعث گیر کردن رسته حفاری بشوند؛ اما از طرفی عواملی نیز وجود دارند که بدون تاثیر از فشار سازندها باعث گیرکردن رشته حفاری می گردند. در این مقاله سعی شده است تا با توجه به شرایط و داده های عملیاتی، عواملی از گیرکردن لول ههای حفاری در چا ههای جهت دار میدان نفتی اهواز شناسایی گردند که زونهای مختلف فشاری کمترین اثر را بر آنها دارند