سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین پیرخراطی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه
اسفندیار عباس نوین پور – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه
زهره ساقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه ارومیه

چکیده:

آب مهمترین نیاز حیاتی بشر وموجودات زنده دیگر است و از آنجائیکه روز به روز جمعیت جوامع بشری رو به افزایش است ، با مصرف بی رویه و غیره علمی آب در کشاورزی و مصارف دیگر انسانی کیفیت منابع با تهدید جدی روبرو می شود . در نتیجه کاهش کیفیت آب ، بافت خاک زارعی به هم می ریزد و در نهایت کاهش کیفیت و محصولات کشاورزی را به دنبال دارد . دشت مهاباد واقع در استان آذر بایجان غربی دارای کسترده وسیعی از فعالیت های کشاورزی است. کمیت و کیفیت منابع آب زیر زمینی در این دشت بیشتر در ارتباط با کیفیت وکمیت سازندهای زمین شناسی منابع آب سطحی بافت خاک تبخیر و اثرات پیشروی جبهه آب شور مرداب ها خواهد بود. سازندهای زمین شناسی نقش اساسی در غلظتهای پایه املاح موجود در آبهای سطحی و زیرزمینی دارند .این تاثیرات بسته به جنس گسترش و زمان تماس آب با سازند های مختلف متفات خواهد بود .