سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده زهرا میرصدری – کارشناس مهندسی صنایع
سیدامیرحسین بهشتی – کارشناس ارشد راه و ترابری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه

چکیده:

کشور ایران درزمینه حوادث ترافیکی و تلفات و جراحات ناشی از آن دروضعیتی بحرانی به سرمی برد بطوریکهروزانه تعدادقابل توجهی از شهروندان ایرانی جان خود را درجاده ها و معابرشهری از دست داده و یا دچار جراحات سنگین میشوند کمبود بستر مطالعاتی و تحلیلی تصادفات جهت استفاده درتصمیم سازی و شناسایی صحیح مشکلات موجب گردیده تا اثربخشی مطلوبی از برنامه ها و راه کارهای کنترل و کاهش آمار تصادفات و تلفات حاصل نگردد با بررسی تصادفات برونش هری مشخص گردید که در ۲۴ درصد تصادفاتجاده ای وسیله نقلهی مقصرکامیون و تریلی می باشد دراین بین وسایل نقلیه بارری حامل اضافه تناژ نقش برجسته تری در بروزحوادث رانندگی جاده ای دارند. به ادعای کارشناسان عدم کارایی سیستمهای خودرو دراثر حمل اضافه تناز یکی از علل وقوع تصادفات جاده ای درماشین های باری می باشد. دراینم قاله با توجه به اهمیت مقوله ایمنی ناوگان باری سعی بر آن گردیده تا علل و عوامل موثربربروز تخلف اضافه تناژ مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد.لذا دراولین گام ابتدا به بررسی وضعیت تصادفات ناوگام عمومی بار در سطح استان وکشور پرداخته سپس مسائلو مشکلات ناشی از تخلف اضافه تناژ مورد بررسی قرارگرفته است.