سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز خراسانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق مخابرات دانشگاه زنجان
علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه
قربانعلی دزواره – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسیمحیط زیست

چکیده:

یک سیستم تشخیص خستگی راننده بمنظور بهبودوارتقای امنیت رانندگی ارایه شده است با استفاده از ویژگیهای رنگ پوست مکان و موقعیت صورت راننده در تصاویری که بوسیله دوربیننصب شده روی داشبوردگرفته شده تعیین می شود سپس تشخیص لبه ای به کمک ما می آید و ناحیه چشمی از دیگر قسمتهای تصویر صورت تمیز داده می شود از تصویر ناحیه چشمی علاوه بر تشخیص خستگی راننده بعنوان الگوهای دینامیکی جهت ردیابی و یافتن مکان چشم ها در فریم های بعدی نیز استفاده می کنیم به محض اینکه سیستم تشخیص به مدت حداقل ۵ فریم متوالی چشم ها را بسته تشخیص دهد بصورت صوتی به راننده هشدار داده و او را از خطری که تهدیدش می کند آگاه می کند.