سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم محمدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری
محمدرضا عادل زاده – دکتری مهندسی نفت استادیار دانشگاه

چکیده:

نشت و فوران چاه ها یکی از مسائل مهم و قابل بررسی در عملیات حفاری ، بهره برداری و تعمیر و تکمیل چاههای تولیدی و تزریقی نفت و گاز میباشد که به دو صورت نشت و فوران زیر زمینی از تاسیسات سرچاهی و زیر زمینیاتفاق می افتد. بسیاری از مشکلات ناشی از ورود سیالات ناخواسته به چا ههای نفتی و گازی و یا ایجاد چشمه های سطحی به عوامل تکتونیکی حاکم در سطح میادین نفتی و گازی ،خوردگی لوله های جداری وآستری ناشی ازگازهای خورنده دی اکسید کربن ، سولفید هیدروژن و سیالات خورنده مخزن ،عدم سیمانبندی مناسب پشت لوله های جداری و آستری، شرایط خاص عملیاتی و خطاهای انسانی در حین حفاری ،تعمیر و تکمیل چاههاو نیز سایرعملیاتهای انگیزشی جهت افزایش توان تولیدی چاهها، بستگی دارد. در این مطالعه که مربوط به یکی از میادیننفتی جنوب غرب ایران است ابتدا کلیه عوامل احتمالی نشت در میدان مورد مطالعه بررسی و با توجه به منتفی شدن احتمال نشت نفت و گاز ناشی از مخزن بهره برداری منطقه ، خطوط لوله و تسهیلات سطح الارضی و شکستگی پوش سنگ و وجود گسل بعنوان عوامل احتمالی تنها احتمال یعنی نشت نفت و گاز ناشی از چاهها تحت بررسی قرار گرفته است