سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا عادل زاده – جانشین مدیر مهندسی نفت و گاز شرکتنفت و گاز پارس)،
سیدمرتضی میرعباسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت)
سیدعلی حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت

چکیده:

ناپایداری دیواره چاه، همیشه یکی از مسائل چالش برانگیز صنعت حفاری بوده است، چراکه مشکلات مرتبط به ناپایداری دیواره چاه می تواند باعث تحمیل هزینه های گزاف و همچنین تأخیر در پیشبرد برنامه حفاری چاه شود. مقابله بااین مشکلات نیازمند شناخت ماهیت و عوامل موثر در به وجود آمدن آن می باشد. ناپایداری چاه معمولا از دو جنبه مکانیکی و شیمیایی بررسی می گردد. بررسی مکانیکی ناپایداری چاه نیازمند اطلاعات کافی در مورد وضعیت تکتونیک منطقه موردنظر و نحوه توزیع تنش در محل حفاری می باشد. این در حالی است که پایداری شیمیایی به بررسی فعل و انفعال سنگ وسیال و مشکلات ناشی از حفاری سازندهای شیلی میپردازد. در این مقاله ضمن معرفی انواع مختلف ناپایداری های شیمیایی و مکانیکی دیواره چاه، مهمترین علل ایجاد آنها و تاثیر پارامترهای مختلف بر دیواره چاه بررسی شده و سپس راهکارهاییبرای مقابله با هر نوع ناپایداری ارائه شده است. مدل هایی که به منظور تحلیل مکانیکی پایداری بکار میروند عبارتند از: معیار موهر-کلمب، معیار دراکر -پراگر و معیار اصلاح شده ی لید. در این مقاله تنها از معیار موهر -کلمب به منظور تحلیلهای مکانیکی استفاده میشود. همچنین ناپایداری لایه های شیلی از دو جنبه مختلف بررسی شده و راهکار های عملی جهتمقابله با این مشکل مورد بحث قرار گرفته است