سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عقیل قاسمی خشاب – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
حسین استادحسن لو – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
ابوذر حیدری رفعت – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

نظام آموزش عالی در هر کشوری به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت از دستاوردهای علمی و انتقال آن به نسل های آینده را بر عهده دارد. در این میانموفقیت تحصیلی دانشجویان یک مسأله بسیار مهم در آموزش عالی است که عدم توجه به آن موجب پایین آمدن سطح علمی دانشجویان و آموزش عالی در آینده خواهد شد، با توجه به این که فارغ التحصیلان آموزش عالی آینده سازان جامعه می باشنداهمیت این مسأله قابل انکار نیست. افت تحصیلی جوانان نه تنها به عنوان یک مشکل شخصی بلکه یک مشکل اساسیاجتماعی بوده و باید برای حل این مشکلات گام های اساسی برداشت، زیرا مسائل ناشی از افت تحصیلی دانش آموزان و ۱۹۸۵ ). افت تحصیلی دانشجویان و به دنبال آن مشروط شدن ، دانشجوبان در آینده گریبان گیر جامعه خواهد شد (هولمبرگ ۴دانشجویان در دانشگاه ها، یکی از مشکلات عمده مراکز آموزش عالی کشور که نه تنها باعث اتلاف وقت و هزینه های جاری .( شده بلکه زمینه ساز مسائل و مشکلات روانی، خانوادگی و اجتماعی دانشجویان نیز می شود(عالیخانی و همکاران، ۱۳۸۵در مورد افت تحصیلی تعابیر و تعاریف متفاوتی ارائه شده که وجه مشترک همه آن ها ناتوانی و شکست در انجام و اتمامموفقیت آمیز دوره تحصیلات رسمی است که شامل جنبه های مختلف شکست تحصیلی می باشد(تمنایی فر و همکاران؛ ۱۳۸۶ ). افت تحصیلی به معنی عدم موفقیت در تحصیل بوده که با معیارهایی مختلفی نظیر مشروطی، تکرار درس، طولانیشدن مدت تحصیل، اخراج، انصراف، ترک تحصیل و غیره قابل بررسی است. به طور یقین، مجموعه ای از عوامل (علاقه به رشته تحصیلی، مهارت های مطالعه، سبک یادگیری، مهارت های شناختی وفراشناختی، ویژگی های شخصیتی، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی و اشتغال در حینتحصیل و …) بر مشروطی دانشجویان تأثیر می گذارند. از آنجا که افت تحصیلی و به تبع آن مشروطی دانشجویان یک مسألهمهم در نظام آموزش عالی کشور تلقی می شود، که عدم توجه به آن در دراز مدت باعث کاهش کیفیت تحصیلی دانشجویانشده و زیان های جبران ناپذیری را در کشور در برخواهد داشت. بنابر این، در پژوهش حاضر به بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر مشروطی دانشجویان پرداخته خواهد شد.