سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه کیان پور – دانشجوی کارشناس یارشد زمین شناسی مهندسی
ابراهیم اصغری کلجاهی – استادیار دانشگاه تبریز
کمال سیاه چشم – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائل درطراحی و احداثسدهای مخزنی مساله نشت یا فرار آب از پی و تکیه گاه ها و یا مخزن سد است نشت آب علاوه برهدررفتن آب مخز ن سد ممکن است پایداری سد را نیز دراثرفرسایش درونی رگاب به مخاطره اندازد سدخاکی بناب مرند که سالها پیش ساخته شده است به دلیل نشت و فرار آب دچارمشکل شده است براساسمطالعات زمین شناسی سنگ بستر سد را سنگهای آذرآواری و کنگلومرای پلیوسن نیهم سیمانی شده تشکیل میدهد براساس آزمایشات نفوذپذیری و داده های حاصل از ازمایشات لوفران و لوژان و همچنین مشخصات مغزه های حفاری نفوذپذیری توده های خاکی و سنگی بررسی گردیده است نتایج تحقیقات نشان میدهد که آب مخزن ازطریق لایه های با نفوذپذیری زیادخالی می شود با توجه به ساختار آبرفتی و عدم سیمانتاسیون کافی مصالح بستر با افزایش تراز آب مخزن و افزایش گرادیان هیدرولیکی سرعت نفوذفرار آب می شود.