سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

احمد غنی پور ملکشاه – استادیار دانشگاه مازندران
مهرعلی یزدان پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
رضا عبادی جامخانه – دبیر علوم اجتماعی شهرستان نکا و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی بهشهر

چکیده:

پیروزی مسلمانان بر دولت ساسانی وسقوط آتشکده ها در قرن اول هجری پایه ی زندگی ایرانیان در زمینه ی مذهب، سیاست، علوم مختلف، بخصوص ادبیات را دگر گون نمود و مهمترین این تغییر وتحولات در زمینه ی خط وزبان ادبی ایرانیان صورت پذیرفت و زبان عربی به طور گسترده و چشمگیر توسعه یافت. مهمترین علل عربی نویسی ایرانیان موارد زیر می باشند: ۱- علل سیاسی واجتماعی :شکست ایرانیان از مسلمانان وسقوط حکومت ساسانی و فردگرایی و جهان وطنی نویسندگان. ۲- علل ادبی: تأثیر علوم ادبی عرب برزبان فارسی ۳- علل مذهبی: پذیرش دین اسلام واهمیت قرآن نزد مسلمانان و کاربرد داستان ها و امثال وعبارات قرآنی و قداست زبان عربی . ۴-علل علمی : پایه گذاری بسیاری از علوم توسطایرانیان و نقش ترجمه در عربی نویسی . ۵- علل محیطی،عربی نویسی ایرانیان که هریک از موارد فوق در عربی نویسی ایرانیان نقش به سزایی داشته است .