سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه محمدخان – دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی
علی خنجری –
حدیثه نوری –
هدی حسن وند –

چکیده:

دراین بررسی کبددامهای کشتاری درکشتارگاه ملایر بدلیل آلودگی به فاسیولا دیکروسلیوم وکیست هیداتید بررسی شد درمجموع میزان ۳۹۸۹۱ راس گوسفند درسال ۸۷ کشتارگردید ۷۲۴ کبد ۷/۳% بدلیل فاسیولا ۷۸۵ کبد ۱۳/۵۷% بدلیل کیست هیداتید و ۵۱/۰۷ % کبد بدلیل دیکروسلیوم ضبط گردید همچنین از میان ۲۱۹۲ راس گاو کشتار شده ۴۲۶ کبد ضبط گردید که میزان ۸/۴۵% کبد بدلیل فاسیولا ۱۸/۷۷% کبد بهعلت کیست هیداتیک و ۴۰/۱۴% کبد به علت دیکروسلیوم ضبط گردید. درمجموع ۱۲۶۹ راس بزکشتار و ۴۱۴ کبد ضبط گردید که ۱۲/۵% کبد بدلیل فاسیولا ۱۳/۵۷% کبد بهعلت کیست هیداتیک و ۲/۴۱% کبد بدلیل دیکروسلیوم ضبط گردید نتایج نشان داد که عامل اصلی ضبط کبد دیکروسلیوم بود. با توجه به زیانهای اقتصادی فاسیولوزیس و دیکروسلیوزیس در ایران لازمست با استراتژی درمان با آلبندازول و تری کلوبندازول میزان این آلودگی را کاهش داد.