سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابر خداپرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
صهیب خداپرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
حبیب الله دعایی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این پژوهش ، بررسی علل و عوامل موثر بر عدم موفقیت و شکست فعالیت های نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در دو شهرک صنعتی شهر زاهدان میباشد. به این منظور، ادبیات و متون موجود در خصوص نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد و ده عامل به عنوان عوامل موثر بر شکست و نوآوری تشریح می گردند. در بخش تحقیقی میدانی، عوامل موثر بر شکست فعالیت های نوآوری در شرکت های مذکور بررسی شده است. تحلیل پرسشنامه های تکمیل شده توسط مدیران این شرکت ها از طریق معادلات ساختاری نرم افزار LISREL8.5 نشان می دهد که هر ده عامل از عوامل پیشنهادی، در شکست فعالیت های نوآوری این شرکت ها نقش داشته است و همچنین در پایان با استفاده از ضرایب مسیر به دست آمده از معادلات ساختاری به رتبه بندی موانع موثر بر فعالیت های نوآوری پرداختیم که در این رتبه بندی صرف نکردن زمان و انرژی کافی برای رفع ابهامات سازمانی برای فرایند نوآوری مهمترین عامل در شکست فعالیت های نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر زاهدان به شمار می رود.